Skip to the content

Регистрационна форма

APICS CPIM Learning system

Лична информация
Избор на регистрация (отбележете вашият избор)
Политика за Анулиране при отказ от обучение
Информация за фактура
Как научихте за сертификационната програма на APICS? (отбележете всичко което е вярно)

1 януари - 31 декември 2023

Самоподготовка, Международно

Краен срок за ранна регистрация и плащане: 1 януари 2023

Краен срок за обикновена регистрация и плащане: 31 декември 2023

Искате да регистрирате повече от един човек?

Моля последвайте линка

Свържете се с нас

Symix ASCM Premier Channel Partner