Skip to the content

Често Задавани Въпроси (ЧЗВ)

 

Кои са организациите, организиращи тези сертификации? 
APICS - The Association for Operations Management е най-голямата професионална организация в световен мащаб за обучение и сертифициране в областта на операционен мениджмънт, производствен мениджмънт, логистика, управление на запасите, управление на "веригата от доставки" (supply chain management) и свързаните с тях дейности.

Саймикс България е с най-висока степен на партньорство на  APICS (Premier Channel Partner) и оперира основно в България, Румъния, Унгария и региона. Ние помагаме на кандидатие по програмите CPIM, CLTD и CSCP, като администрираме изпитите на APICS в България, предлагаме официални материали на APICS за подготовка за изпитите, организираме курсове за подготовка и осигуряваме информация на всички кандидати за сертификациите. Като център за професионално обучение ние също така помагаме на фирмите и специалистите да бъдат по-продуктивни в ежедневната си работа, като извършваме обучения, консултации и предлагаме публикации в сферата на операционния мениджмънт.

Предлагате ли курсове извън асортимента на APICS?

Да, предлагаме десетки курсове в сферата на операционния мениджмънт, веригата за доставки, логистиката, автомобилната индустрия и др., които не се създават от APICS. Научете повече за тях.

На какъв език са изпитите и курсовете APICS CPIM, CSCP и CLTD?

Английски.

Как и къде се провеждат курсовете APICS CPIM, CSCP и CLTD? Кога ще разбера резултата си?

Провеждат се на компютър в най-близкия до Вас тестови център на Pearson VUE. Резултатът излиза на екрана веднага след изпита.

Какво мога да нося на изпита? 
Кликнете тук за подробна информация на английски. На изпита е разрешено да носите Английско български речник, непрограмируем калкулатор и няколко добре подострени моливи. Необходимо е също така да представите APICS Exam Confirmation Notice и документ за самоличност. Всякакви други материали не са разрешени.

Какво става, ако искам да променя дата на изпита, или не да мога да присъствам?

Само здравословни причини или спешни случаи (дефинирани от APICS като такива) могат да бъдат причини да пропуснете вашия изпит и да Ви се възстанови съответната сума. Кликнете тук за подробна информация по въпроса.

Каква е разликата между APICS CPIM, CSCP и CLTD?

chart-1

chart-2

chart-3

chart-4

Как да се подготвя за сертификацията? 
За всеки модул от програмата CPIM ние предлгаме курсове за подготовка. Моля разгледайте календара за обучения за по-подробна информация.
Също така може да Ви предложим всеки един от курсовете за подготовка като вътрешно фирмено обучение в удобно за вас място и дата ако имате достатъчно на брой заинтересовани служители.

Колко изпита има за вземане, за да се сертифицирам?
Два - CPIM част 1 и CPIM част 2. 

Може ли да се самоподготвя за сертификацията? 
Необходими са Ви следните материали:
APICS Exam Content Manual – ще научите повече какво е необходимо да научите за всеки модул и кои книги и учебници APICS препоръчва
APICS Dictionary – Задължително помагало за всеки един от модулите

Колко въпроса има във всеки изпит за CPIM?
150 въпроса. 

Как да се регистрирам за изпит?
Моля последвайте този линк и изберете програмата си.

Колко средно време е небходима за самоподготовка за изпита? 
За самоподготовка за всеки изпит са ви необходими средно 40 - 60 часа. Курсовете за обучение, които предлагаме, ще Ви помогнат да се подготвите по най-добрия начин за изпитите.

Какво представлява сертификацията APICS CSCP?
APICS създаде новата сертификация CSCP, за да посрещне бързо нарастващите нужди за обучение в сферата на управление на веригата от доставки. Сертификационната програма Certified Supply Chain Professional (CSCP) е предназначена за професионалисти, желаещи да задълбочат познанията си в сферата на управление на веригата от доставки, специалисти работещи в областта на управление на веригата от доставки и на консултанти по системи за управление на бизнеса - ERP. 

Защо APICS е разработил сертификацията CSCP?
Извършвайки задълбочен анализ на пазара APICS е установил необходимост от професионална сертификация в сферата на управление на веригата от доставки. Притежавайки експертиза, инфраструктурата и лидерска позиция в областта APICS разработва и маркетира сертификацията CSCP. 

Как мога да се поготвя за сертификацията на APICS CSCP?
Разгледайте предлаганите публични обучения в нашия Календар на обученията или се свържете с нас за вътрешнофирмено обучение или алтернативни варианти за самоподготовка.

Какви са разликите между сертификационните програми CPIM и CSCP?
Двете сертификации APICS CPIM и APICS CSCP са напълно различни програми, които се концентрират на специфични дисциплини в сферата на операционния мениджмънт. Програмата APICS CPIM представлява обща платформа за професионалисти в сферата на управление на производството и запасите. APICS CPIM се фокусира основно и навлиза в дълбочина в сфери като управление на запасите, главна производствена програма, прогнозиране, планиране на производството, управление на качеството. Сертификацията APICS CSCP обхваща по-широк кръг, разширявайки обхвата на APICS CPIM извън вътрешните операции в компанията до всички стъпки от веригата от доставки — от доставчиците през компанията до крайния потребител и запознава как най-ефективно да се интегрират тези дейности, за да се максимизират резултатите. В секцията "Общи въпроси" можете да разгледате по-подробно разликите между програмите.

Как да поддържам моята сертификация CPIM, CLTD или CSCP?
Заедно със сертификата ще получите брошура за поддръжка на сертификацията. За да поддържате Вашата сертификация валидна, трябва да събирате определен брой точки за професионално развитие за всеки 5 години. Тези изисквания могат да се постигнат чрез различни дейности. 

Повече информация.

Свържете се с нас

Symix APICS Premier Channel Partner