Skip to the content

Фирми, които не управляват търсенето, често имат служители, работещи с месеци извънредно, и много често уволняване. Те не могат да изпълнят “изненадващи” клиентски поръчки и разочароват клиенти заради неизпълнение на промоциите навреме. Тези компании не използват добре производствения си капацитет и често имат огромни разходи за спешно експедиране.

Предстоящи курсове и изпити

В момента няма налични курсове. За допълнителна информация или запитване за вътрешнофирмено обучение, моля свържете се с нас

Програм

 • Защо управляваме търсенето?
 • Количествени методи за прогнозиране
 • Квалитативни (качествени) методи за прогнозиране
 • Измерване и подобряване на точността на прогнозите
 • Определяне на оптималните нива на гаранционен запас
 • Съвместно планиране, прогнозиране и снабдяване
Хора на курс

За кого е предназначен курсът:

 • Компании, които се нуждаят да подобрят точността на прогнозите
 • Специалисти работещи в сферата на прогнозирането
 • IT професионалисти и ERP консултанти

Ползи от участие в този семинар:

 • Ясни измерители и подобрена точност на прогнозите
 • По-добра реакция на пазарните изисквания с по-малко складови наличности
 • По-добро прогнозиране с по-малко усилия

Формат на провеждане: Мултимедийна презентация на темите, разнообразни примери от практиката на инструктора и от чуждестранни фирми. Дискусия по темите на семинара и представяне на индивидуални казуси от участниците, както и практически упражнения по темите на семинара.

Продължителност: един или два дни.

Начин на предлагане: Обучението се прeдлага като открито (публично обучение) или като вътрешнофирмено обучение. Също така съдържанието може да се промени съгласно вашите нужди.

Сертификат: Саймикс APICS Premier Channel Partner издава сертификат за успешно завършване на обучението.

Тип: Несертификационно. Участниците не се явяват на изпит за APICS сертификат.

Работен език: английски. Превод и материали на български може да бъдат предоставени при поискване.

Инструктор: обучението се провежда от сертифициран от APICS инструктор.

APICS

APICS е най-голямата организация за обучения и сертификации по операционен мениджмънт, верига за доставки и логистика.

Apics

Свържете се с нас

Symix APICS Premier Channel Partner