Skip to the content

Операционен мениджмънт

Впуснете се в дълбините на Операционния мениджмънт с нас и нашите инструктори! Вашата компания може да се възползва от новите Ви познания по Закупуване, Прогнозиране на продажбите, Управление на запасите, Складови операции и много други. От еднодневни курсове до няколкоседмични семинари, от публични до вътрешнофирмени обучения –  предлагаме всякакви възможности!

Образованието отдавна не завършва с последния ден в университета и с връчването на дипломите. То е постоянен процес. Стотиците ни корпоративни клиенти, сертифицирали свои служители при нас, го потвърждават. А в една широка сфера като Операционния мениджмънт нуждата от систематизация и специализация е наложителна.

Курсове по Операционен мениджмънт:

Свържете се с нас

Symix APICS Premier Channel Partner