Skip to the content

2 май 2020

Онлайн обучение, Онлайн обучение

FMEA - методика за количествен рисков анализ. Нова ревизия на стандарта от 2019г, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ (2 май 2020)

Онлайн обучение

FMEA - методика за количествен рисков анализ. Нова ревизия на стандарта от 2019г. Практически съвети за преминаване към новата версия на стандарта от 2019 г.

 

Основни теми на семинара:

  1. Ролята на количествения рисков анализ (FMEA) за предотвратяване на проблеми и дефекти. Новата ревизия на FMEA стандарта от 2019  г., разлики между старата и новата версия.
  2. Видове FMEA. Алгоритъм и структура на продуктовия и процесен FMEA анализ.
  3. Видове коефициенти за определяне на риска. Практически съвети за количествена оценка при различните рискови коефициенти.
  4. Ниво на риска и таблици за определянето му. Планиране на действия за намаляване на риска.
  5. Кога, как и защо се проведжа FMEA анализ. Документи,свързани с FMEA дейностите.
  6. Тънкости и капани при практическото приложение на FMEA.

Кой трябва да присъства:

  1. Членове на екипи, които работят по проекти Six Sigma (Методология, която набавя колекция от инструменти за подобряване на бизнес процесите)
  2. Инженери и Контролен персонал които се нуждаят да правят промени в процесите
  3. Мениджъри, които се нуждаят от средства, които да им помогнат да намерят пътя на подобренията

Как ще се проведе онлайн обучението?

Обучението ще се проведе онлайн заради извънредното положение, наложено заради пандемията от коронавирус (COVID-19). Платформата ще бъде Cisco Webex и курсът ще бъде под формата на конферентен разговор, за който са Ви необходими добра интернет връзка и компютър с камера и микрофон. По време на обучението ще виждате презентация от инструктора на споделен екран. С помощта на интерактивния софтуер можете да задавате въпроси, да отбелязвате и пишете по екрана при решаване на казуси, да "вдигнете ръка" за въпрос и т.н. 

Цени:

Ранна регистрация 136 Евро + ДДС – платени до 3 април 2020.

Нормална регистрация 152 Евро + ДДС – платени след 3 април 2020. Краен срок за регистрация и плащане: 27 април 2020.

Работен език

Български

2 май 2020

Онлайн обучение, Онлайн обучение

Регистрация

Моля, попълнете формата за регистрация

Или изтеглете и попълнете формуляра за регистрация, за да се запишете за следващия курс/изпит.

Изпратете попълнените формуляри по електронна поща: info@symix.bg

Инструктор

Огнян Василев

Огнян Василев е изявен професионалист в областта на системното управление, с дълбоки знания и значителен опит в Тоталното управление на качеството и Теория на Ограниченията, както и в методологии като Шест Сигма и “Стройните методи” (Lean). По време на дългогодишния си стаж в автомобилната индустрия той е участвал в проекти за увеличаване на фирмения оборот при режим на Нула дефекти към клиентите, включително с използване на японския Kaizen подход.

APICS

APICS е най-голямата организация за обучения и сертификации по операционен мениджмънт, верига за доставки и логистика.

Apics

Свържете се с нас

Symix APICS Premier Channel Partner