Skip to the content

Саймикс България ЕООД с безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 г.

На 01.02.2021 г. САЙМИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-17537-C01 с предмет "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" към ОПИК 2014-2020 г.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати по проекта: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране: 01.02.2021 г.

Дата на приключване: 01.05.2021 г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Финансиране БФП: 100%

comments powered by Disqus

Свържете се с нас

Symix ASCM Premier Channel Partner