Skip to the content

Повече от:

 

5000 обучени души

500 клиента у нас и в чужбина

15 години опит в провеждането на курсове

Инструкторът Волфрам Ирса MSc, CPFIM, CIRM, относно сертификацията и курсовете по CPIM (английски)

Предстоящи курсове

Списък на обучения с инструктори на APICS

CPIM

APICS CPIM част 1 (18-21 ноември 2019) София, България

Обновеният и подобрен курс по Основи на Веригата за Доставки (Basics of Supply Chain Management) е вече Част 1 от сертификационната програма на APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM), която съдържа най-добрата учебна програма в света за обучение и сертификация в сферата на Операционния мениждмънт - и теми като производство, закупуване, логистика и управление на материални запаси.

Разработен от APICS - организацията номер едно за операционен менджмънт - курсът запознава участниците с фундаментални дефиниции и концепции за планирането и контролирането на потока от материали във, през и извън организация.

CSCP

APICS CSCP, София (19-21 ноември и 27-29 ноември 2019)

Този 6-дневен курс ще Ви запознае със съдържанието на програмата APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP), разработена за бързо нарастващите нужди на фирмите в сферата на управление на веригата от доставки. Тя обхваща всички операции във веригата от доставки от доставчика, през веригата от доставки в самата компания и достига до крайния потребител като осигурява познанията необходими за ефективно управление на интеграцията на тези дейности за максимизиране на фирмената верига дейности от добавящи стойност.

 

Получете безплатна консултация

Инструкторът Уилям Латъм CFPIM, CIRM, CSCP, CLTD, относно сертификацията и курсовете по CSCP (английски)

Свържете се с нас

Symix APICS Premier Channel Partner